[Kanji] Tổng hợp Somatome N3 | Ngày 32

kanji tong hop somatome n3 ngay 32

STTChữ HánÂm Hán ViệtHiraganaNghĩa
1①求CẦUきゅう/もと・れる
2要求YẾU CẦUようきゅうYêu cầu, đòi hỏi
3求人CẦU NHÂNきゅうじんViệc tuyển người làm
4請求書THỈNH CẦU THƯせいきゅうしょHóa đơn, bill
5求めるCẦUもとめるTìm kiếm
6②募MỘ
7募集MỘ TẬPぼしゅうTuyển (nhân viên)
8③職CHỨCしょく
9職場CHỨC TRƯỜNGしょくばNơi làm việc
10職業CHỨC NGHIỆPしょくぎょうNghề nghiệp
11転職CHUYỂN CHỨCてんしょくChuyển việc
12職員CHỨC VIÊNしょくいんNhân viên
13④容DUNGよう
14美容院MỸ DUNG VIỆNびよういんThẩm mỹ viện
15内容NỘI DUNGないようNội dung
16⑤技KỸ
17技術KỸ THUẬTぎじゅつKỹ thuật
18技術者KỸ THUẬT GIẢぎじゅつしゃKỹ thuật viên
19⑥務VỤ
20事務SỰ VỤじむCông việc văn phòng
21公務員CÔNG VỤ VIÊNこうむいんCông chức (nhà nước)
22事務所SỰ VỤ SỞじむしょVăn phòng
23税務署THUẾ VỤ THỰぜいむしょPhòng thuế
24⑦課KHÓA
25第1課ĐỆ KHÓAだい1かBài 1
26課長KHÓA TRƯỞNGかちょうtrưởng nhóm, trưởng khoa
27⑧般BANはん
28一般NHẤT BANいっぱんPhổ biến
29一般にNHẤT BANいっぱんにNhìn chung, nói chung