[Kanji] Tổng hợp Somatome N3 | Ngày 1

kanji tong hop somatome n3 ngay 1

Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa
TRÚ
TRÚ XA Đỗ xe
TRÚ XA TRƯỜNG bãi đỗ xe
VÔ HƯU Làm việc không có ngày nghỉ
VÔ LIỆU KHông mất tiền phí
VÔ LÝ Vô lý, quá sức
Không có
MÃN
MÃN XA Đầy xe
MÃN VIÊN Đầy người
BẤT MÃN Bất mãn
HƯỚNG
PHƯƠNG HƯỚNG Phương hướng
HƯỚNG Phía bên kia
HƯỚNG Hướng về
HƯỚNG Phù hợp, dành cho + N (danh từ)
CẤM
CẤM CHỈ Cấm
QUAN
QUAN TÂM Quan tâm
QUAN Có liên quan
HỆ
QUAN HỆ Quan hệ
HỆ Người chịu trách nhiệm
ĐOẠN
VÔ ĐOẠN Tự ý, không có sự cho phép
ĐOẠN THỦY Cắt nguồn nước
ĐOẠN Từ chối