[Kanji] Tổng hợp Somatome N3 | Ngày 8

kanji tong hop somatome n3 ngay 8

STTChữ HánÂm Hán ViệtHiraganaNghĩa
1①煙YÊNえん/けむり
2禁煙CẤM YÊNきんえんCấm hút thuốc
3YÊNけむりKhói
4②当ĐƯƠNGとう/あ・たる
5本当BẢN ĐƯƠNGほんとうThật, sự thật
6当たるĐƯƠNGあたるTrúng, đúng
7当たり前ĐƯƠNG TIỀNあたりまえĐương nhiên là
8③全TOÀNぜん
9全部TOÀN BỘぜんぶToàn bộ
10全席TOÀN TỊCHぜんせきToàn bộ ghế
11安全(な)AN TOÀNあんぜんAn toàn
12④客KHÁCHきゃく
13KHÁCHきゃくKhách
14お客様KHÁCH DẠNGおきゃくさまQuý khách
15⑤様DẠNGさま
16様子DẠNG TỬようすBộ dạng, tình trạng
17○○様DẠNGさまNgài ~
18⑥解GIẢIかい
19理解LÝ GIẢIりかいHiểu
20解説GIẢI THUYẾTかいせつSự giải thích
21解答GIẢI ĐÁPかいとうĐáp án
22分解PHÂN GIẢIぶんかいTháo rời, tách rời
23⑦協HIỆPきょう
24協力HIỆP LỰCきょうりょくHợp tác, cộng tác
25⑧願NGUYỆNねが・う
26願うNGUYỆNねがうCầu nguyện