Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 10

NGÀY THỨ 10 (145-160)

STTKanjiÂm hán việtÝ nghĩa
145SơnNùi
146XuyênSông
147LâmRừng thưa
148SâmRừng rập
149KhôngBầu trời
150HảiBiển
151HóaBiến hóa
152HoaHoa
153ThiênTrời
154XíchMàu đỏ
155ThanhMàu xanh
156BạchMàu trắng
157HắcMàu đen
158SắcMàu sắc
159Ngư
160KhuyểnChó