Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 16

NGÀY THỨ 16 (241-256)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
241 Vận Chở
242 Động Hoạt động , di chuyển
243 Chỉ Dừng
244 Bộ Đi bộ
245 使 Sử / sứ Dùng , sử dụng
246 Tống Gửi
247 Tẩy Rửa
248 Cấp Nhanh, vội
249 Khai Mở
250 Bế Đóng
251 áp Ấn , Đẩy
252 Dẫn Kéo
253 Nhớ
254 Tri Biết
255 Khảo Suy nghĩ -n
256 Tử Chết