Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 17

NGÀY THỨ 17 (257-272)

STTKanjiÂm hán việtÝ nghĩa
257YY học
258ThủyBắt đầu
259ChungKết thùc
260ThạchĐá
261NghiênMài
262CứuNghiên cứu
263LưuSống,,,, ở..
264HữuCó – chỉ sự tồn tại
265SảnSinh sản
266NghiệpXí nghiệp, sự nghiệp
267DượcThuốc
268ĐộngLàm việc
269ViênThành viên
270Đấu sĩ
271Phục tùng
272SựViệc , sự việc