Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 2

NGÀY THỨ 2 (17-32)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
17 Nhật mặt trời
18 Nguyệt mặt trăng
19 Hỏa lửa
20 Thủy nước
21 Mộc cây
22 Kim vàng
23 Thổ đất
24 Diệu ngày
25 Bản sách
26 Nhân người
27 Kim bây giờ
28 Tự chùa
29 Thời thời gian
30 Bán nửa
31 Đao đao kiếm
32 Phân phút