Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 20

NGÀY THỨ 20 (305-320)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
305 Trường Nơi
306 Hộ Cửa ( chính )
307 Sở Cơ sở , Địa điểm
308 Ốc Mái nhà
309 Đường Nhà lớn
310 Đô Thành phố lớn
311 Huyện Tỉnh ( đơn vị hành chính )
312 Khu Quận (ở nhật) , Vùng
313 Trì Cái ao
314 Phát Bắt đầu
315 Kiến Xây dựng
316 Vật Đồ vật
317 Phẩm Hàng hóa
318 Lữ Chuyến đi, hành trình
319 Thông Đi qua
320 Tiến Tiếp bước, tiến nên