Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 28

NGÀY THỨ 28 (433-448)

STTKanjiÂm hán việtÝ nghĩa
433ThủCầm , bắt
434TốiVô cùng , hết sức
435Đầu tiên
436PhiênĐợt ,Lượt
437TuếTuổi
438MaiTờ , mảng
439SáchSách
440Ức100 triệu
441ĐiểmDấu chấm
442GiaiTầng
443ĐoạnCầu thang
444HiệuSố
445Bội2 lần
446ThứTiếp theo
447GiaiSự lặp lại
448ThaKhác