Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 28

NGÀY THỨ 28 (433-448)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
433 Thủ Cầm , bắt
434 Tối Vô cùng , hết sức
435 Đầu tiên
436 Phiên Đợt ,Lượt
437 Tuế Tuổi
438 Mai Tờ , mảng
439 Sách Sách
440 Ức 100 triệu
441 Điểm Dấu chấm
442 Giai Tầng
443 Đoạn Cầu thang
444 Hiệu Số
445 Bội 2 lần
446 Thứ Tiếp theo
447 Giai Sự lặp lại
448 Tha Khác