Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 3

NGÀY THỨ 3 (33-48)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
33 Thượng phía trên
34 Hạ phía dưới
35 Trung bên trong
36 Ngoại bên ngoài
37 Hữu bên phải
38 Công công nghiệp
39 Tả bên trái
40 Tiền phía trước
41 Hậu phía sau
42 Ngọ chính giữa
43 Môn cổng
44 Gian ở giữa
45 Đông phía đông
46 西 Tây phía tây
47 Nam phía nam
48 Bắc phía bắc