[Ngữ pháp N4] So sánh 「てある」và 「ている」

「てある」「ている」là 2 ngữ pháp mà nếu không hiểu rõ sẽ rất hay nhầm trong Ngữ pháp N4.
Hãy cùng Tiếng Nhật Đơn Giản hiểu rõ hơn về 2 cấu trúc này nhé.

Trước tiên hãy tìm hiểu về [Ngữ pháp N4] ~てある/ てあります

① ドア がひらいています
→ Cửa đang mở. 

② ドア がけてあります。
→ Cửa đã được mở. 

Với 2 ví dụ trên ta nhận thấy: 
Trường hợp ① Chỉ là “diễn tả trạng thái của cái cửa, không thể hiện mục đích gì“.
Còn trường hợp ② lại là ám chỉ ” Hiện tại cửa đang mở và ai đó đã mở cửa vì mục đích nào đó

「~てある」còn dùng để thể hiện hành động đó đã hoàn thành, và kết quả còn liên quan đến hiện tại. Hành động này hoàn thành thường là vì một mục đích gì đó. Trong trường hợp này dùng trợ từ 「を」thay cho trợ từ「が」

① 漢字かんじ調しらてあります。
→ Tôi đã tra kanji rồi. (Vì mục đích chuẩn bị bài đọc v.v)

② ホテル を予約よやくてありますよ。
→ Tôi đã đặt khách sạn rồi đấy. (Vì mục đích du lịch v.v)