[Ngữ Pháp N5] ~ましょう: Chúng ta hãy cùng ~

Cấu Trúc: Vます + ましょう
Cách dùng / Ý nghĩa:
– Dùng để diển tả sự mời gọi, rủ rê hoặc sự thôi thúc.
– Còn được sử dụng để đáp lại những lời mời gọi, rủ rê này.
Chú ý: Vませんか thường được sử dụng để rủ rê, mời gọi. Cách sử dụng này tạo ấn tượng lịch sự, nhẹ nhàng hơn so với Vましょう

Ví dụ: 

ちょっとやすみましょう。
Chúng ta nghỉ chút nào.

では、わりましょう。
Vậy thì chúng ta kết thúc thôi

 えきまではしりましょう。
Chúng ta hãy chạy đến nhà ga đi!

いっしょうにかえりましょう。
→ はい。
– Chúng ta hãy cùng về nào.
– Vâng.

もう十時じゅうじですね。会議かいぎはじめましょう。
Đã 10 giờ rồi nhỉ. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp thôi.

一緒いっしょひるはんべませんか。
→ はい、べましょう。
– Chúng ta cùng ăn trưa không?
– Dạ, chúng ta ăn chung nhé.

公園こうえんきませんか。
→ いいですね。きましょう。
– Chúng ta cùng đi công viên không?
– Được nhỉ. Chúng ta cùng đi nào.

一緒いっしょ映画えいがましょう。
→ いまはちょっと・・・。用事ようじがあるんです。
– Chúng ta hãy cùng xem phim đi.
– Giờ thì hơi khó. Tôi có việc phải làm.

Nâng cao:
1. Ngoài ra, Vましょう còn được sử dụng để thể hiện ý chí của người nói.

Ví dụ:
⑦ よし、もっと頑張ろう!
Được rồi, mình phải cố gắng hơn nữa!

2. Ngoài rủ rê, mời gọi, thỉnh thoảng còn được sử dụng để thôi thúc, chỉ dẫn. Đặc biệt sử dụng nhiều khi nói chuyện với trẻ con.
Ví dụ:

食事しょくじまえにはあらいましょう。
Trước khi ăn cơm chúng ta hãy cùng rửa tay nào!

げて横断歩道おうだんほどうわたしましょう。
Chúng ta hãy giơ tay lên khi băng qua đường nào.