[Ngữ Pháp N5] ~をください/お願いします:Hãy, làm ơn

Cấu trúc
N を(từ chỉ số lượng) ください/お願ねがいします
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Dùng để trình bày một mong muốn của mình khi muốn có một vật hay cái gì đó. Được sử dụng nhiều khi đi mua hàng, trong siêu thị, nhà hàng, quán nước .v.v..
  • ② Khi số lượng của N được xác định thì có thể đưa từ chỉ số lượng vào sau trợ từ を..
Ví dụ
 みずをください。
Hãy cho tôi nước.
 コーヒーをおねがいします
Hãy cho tôi cà phê.
 コーラーをください
 あかいバラを5ほんねがいします。
 はい、10じゅうまんドンです。
– Xin hãy cho tôi 5 nhánh hồng đỏ.
– Vâng, tất cả là 100 nghìn đồng.
 ハンバーグふたつねがいします
 かしこまりました。
– Xin hãy cho tôi 2 cái hamburger.
– Vâng, tôi hiểu rồi.
 ノート2さつください
 はい、どうぞ。4よんまんドンです。
– Hãy cho tôi 2 quyển tập.
– Vâng, gửi anh. Tất cả là 40 nghìn đồng.