[Ngữ Pháp N5] Trợ từ か

Cấu trúc
  ですか?
 なんですか?
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường được đặt ở cuối câu, để trình bày sự nghi vấn, hoặc dùng để hỏi.
Có nghĩa là: … Phải không? 
Ví dụ
 まいはホーチミンです

 はい、そうです。
– Nơi ở của anh là ở HCM phải không?
– Dạ, đúng vậy.

 くにはベトナムです
 はい、そうです。
– Chị người nước Việt Nam phải không?
– Vâng, đúng thế.

 あなたは先生せんせいです
 いいえ、学生がくせいです。
– Cậu là giáo viên à?
– Không, tôi là sinh viên.

 学校がっこうはハノイ大学だいがくです
 いいえ、ダナン大学だいがくです。
– Trường cậu là ĐH Hà Nội phải không?
– Không phải, là đại học Đà Nẵng.

 ここでタバコをってもいいです
 すみません。ここは禁煙きんえんです。
– Tôi hút thuốc lá ở đây được không?
– Xin lỗi anh, ở đây cấm hút thuốc.

 専門せんもんなにです
 マーケティングです。
– Chuyên môn là gì?
– Là Marketing.

  Nâng cao:
→ Ngoài ra còn được sử dụng giữa hai danh từ để bày sự lựa chọn một trong hai.
→ Đi với dạng: N1かN2~
 はんフォーをべます。
Tôi ăn cơm hoặc phở.

 コーヒーちゃみます。
i uống cafe hoặc trà.

 ファックスメールでおくります。

i sẽ gửi bằng fax hoặc mail.