[Ngữ Pháp N5] Trợ từ は:Thì, là, ở

Cấu trúc
「Danh từ 1」 「Danh từ 2」 です
Cách dùng / Ý nghĩa
Dùng để giới thiệu về một đề tài nào đó mà người nói muốn đề cập đến. Có thể dùng để phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
Có nghĩa là: Là… , Thì … 
Ví dụ
① わたし ミンです
Tôi là Minh.
 
② わたし ベトナム じん です。
Tôi là người Việt.
 
③ ランさんは 23にじゅうさん さい です。
Chị Lan (thì) 23 tuổi.
 
④ かれ エンジニア です。
Anh ấy là kỹ sư.
 
⑤ ここは 綺麗きれい です。
Ở đây đẹp.
 
⑥ この 料理りょうり おいしいです。
Món này thì ngon.
 
⑦ 今日きょう は あつ いです。
Hôm nay thì nóng.
 
⑧ この 部屋へや  せま いです。
Căn phòng này thì chật.
 
  Hoặc được sử dụng để so sánh như ví dụ sau:
⑨ ビール  みます。でも、お さけ は  みません。
Bia thì tôi uống. Nhưng mà rượu thì không uống.
 
⑩ビール  みますが、お さけ は  みません。

Bia thì tôi uống nhưng rượu thì không.