[Ngữ Pháp N5] Trợ từ も:Cũng, Đến Mức, Đến Cả

Cấu trúc
「Danh từ 1」 「Danh từ 2」 です
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường được đặt ở vị trí trợ từ , đi sau chủ ngữ, để trình bày một sự việc nào đó giống với sự việc vừa nêu.
Có nghĩa là: Cũng….
Ví dụ
 わたしはベトナムじんです。アンさんベトナムじんです。
i là người Việt Nam. An cũng là người Việt Nam.

 佐藤さとうさんは60ろくじゅっさいです。浅見あさみさん60さいです。
Bác Sato thì 60 tuổi. Bác Asami cũng 60 tuổi.

 これはポールペンです。それポールペンです。
Cái này là bút bi. Cái đó cũng là bút bi.

 ナムさんは銀行員ぎんこういんです。鈴木すずきさん銀行員ぎんこういんです。
Nam nhà nhân viên ngân hàng. Chị Suzuki cũng là nhân viên ngân hàng.

 かれ日本にほんが好きです。わたしきです。
Cậu ta thích Nhật Bản. Tôi cũng thích.

 彼女かのじょはビールがきらいです。わたしあまりきじゃありません。
Cô ấy ghét bia. Tôi cũng không thích (bia) lắm.

 A: 木村きむらさんがきです。
  B: わたしそうです。
     – Tôi thích anh Kimura.
     – Tôi cũng vậy.