[Ngữ Pháp N5] Trợ từ を : Chỉ Đối Tượng Của Hành Động

Cấu trúc
「Danh từ」+  を  +「Động từ」 です。
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường đi sau danh từ, được sử dụng để trình bày đối tượng (danh từ đi trước nó) của hành động. Hay nói cách khác là để chỉ trực tiếp túc từ của động từ phía sau, đánh dấu đối tượng tác động của hành động sau đó.
Chú ý
Phát âm của 「」giống 「」. Chữ 「」chỉ được dùng làm trợ từ mà không có mặt trong từ vựng nào khác.
Ví dụ

 ちゃみます。

i uống trà.

 料理りょうりつくります。
i sẽ nấu ăn.

 毎晩まいばん音楽おんがくきます。
i nghe nhạc mỗi tối.

 わたしは毎晩まいばんテレビてれびます。
i xem tivi mỗi tối.

 わたしは日本語にほんご勉強べんきょうします。工藤くどうさんはベトナムべとなむ勉強べんきょうします。
i thì học tiếng Nhật. Chị Kudo thì học tiếng Việt.

 明日あしたくついます。
Ngay mai tôi sẽ mau giày.

 ほん冊買さつかいました。
i đã mua 2 quyển sách.

 ビール本飲ほんのみました。
i đã uống 2 chai bia.

 彼女かのじょかみりました。

Cô ấy đã cắt tờ giấy.