Ngữ pháp

Danh Sách Ngữ Pháp Tiếng Nhật. Dưới đây là toàn bộ các cấu trúc ngữ pháp từ trình độ sơ cấp N5 đến trình độ cao cấp N1

Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~をください/お願いします:Hãy, làm ơn

Cấu trúc N を(từ chỉ số lượng) ください/お願ねがいします Cách dùng / Ý nghĩa ① Dùng để trình bày một mong muốn của mình khi muốn có một...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~もらいます/もらう:Nhận…

Cấu trúc 〔Người nhận〕は〔Người cho〕に/から〔Vật〕をもらいます 〔Người nhận〕は〔Người cho〕に/から〔Vật〕をもらいました Cách dùng / Ý nghĩa Diễn tả hành động mình hoặc ai đó nhận một vật gì đó từ...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] Thể ngắn/thể thông thường

※Cách sử dụng: Trong tiếng Nhật sơ cấp, ở phần đầu các bạn sẽ được học những động từ ở dạng Vます/Vません. Đây là...
Ngu Phap N5 1

Phân biệt あげる | さしあげる | やる

Cấu trúc ① N1 に N2 を あげる ② N1 に N2 を さしあげる ③ N1 に N2 を やる Cách dùng / Ý nghĩa ①【あげる】Diễn tả hành động cho –...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~くれます/くれる:Cho, tặng…

Cấu trúc 〔Người cho〕は〔Người nhận〕に〔Vật〕をくれます 〔Người nhận〕は〔Người cho〕に〔Vật〕をくれました Cách dùng / Ý nghĩa Diễn tả hành động một người cho, tặng hoặc làm gì đó cho mình hoặc người thuộc...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] なる/になる/くなる : Trở nên, Trở thành

Cách dùng / Ý nghĩa Diển tả sự thay đổi, chuyển đổi trạng thái hoặc tính chất. → Có Nghĩa là : Trở nên, trở thành Ví...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] と同じくらい~です:Như, cỡ, cùng…

Cấu trúc ① N1 は N2 と同おなじくらい ~ だ。 ② ~と同おなじくらい + の + N ③ と同おなじくらい + V Cách dùng / Ý nghĩa Dùng để diễn đạt ý 2 sự vật, sự việc hoặc tính chất giống nhau, dạng...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] か~か:Hoặc, hay

Cấu trúc ①  か  ~ ②  か  か、~ Cách dùng / Ý nghĩa Được dùng để diễn tả biểu thị ý “chỉ có một trong hai sự vật A hoặc B...
Ngu Phap N5 1

Thể phủ định của tính từ

Cách chia thể phủ định của tính từ (i) và tính từ (na) khác nhau. Chúng ta hay cùng tìm hiểu cách chia ở thể...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] Phân biệt だけ/しか~ない

So sánh – phân biệt cách sử dụng だけ và しか~ない I. だけ đi với thể khẳng định, しか đi với thể phủ định. ① 洋子ようこだけが出席しゅっせきした。 ② 洋子ようこしか出席しゅっせきしなかった。 Chỉ có Yoko tham dự. ③ 一万いちまんドンだけあります。 ④ 一万いちまんドンしかありません。 Chỉ có 10 nghìn...

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN