Ngu Phap N5 1

Phân biệt あげる | さしあげる | やる

Cấu trúc ① N1 に N2 を あげる ② N1 に N2 を さしあげる ③ N1 に N2 を やるCách dùng / Ý nghĩa①【あげる】Diễn tả hành động cho –...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] なる/になる/くなる : Trở nên, Trở thành

Cách dùng / Ý nghĩaDiển tả sự thay đổi, chuyển đổi trạng thái hoặc tính chất.→ Có Nghĩa là : Trở nên, trở thànhVí...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~もらいます/もらう:Nhận…

Cấu trúc 〔Người nhận〕は〔Người cho〕に/から〔Vật〕をもらいます〔Người nhận〕は〔Người cho〕に/から〔Vật〕をもらいましたCách dùng / Ý nghĩaDiễn tả hành động mình hoặc ai đó nhận một vật gì đó từ...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~あげます/あげる:Cho, tặng…

Cấu trúc 〔N1〕は〔N2〕に〔Danh từ〕をあげます〔N1〕は〔N2〕に〔Danh từ〕をあげましたCách dùng / Ý nghĩaDiễn tả hành động một người cho, tặng một vật gì đó cho một người khác.→ Có...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~をください/お願いします:Hãy, làm ơn

Cấu trúc N を(từ chỉ số lượng) ください/お願ねがいしますCách dùng / Ý nghĩa① Dùng để trình bày một mong muốn của mình khi muốn có một...
Làm Chủ 512 Chữ Kanji Look & Learn

Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 13

NGÀY THỨ 13 (193-208)STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa193 家 Gia Nhà ( Tinh thần )194 矢 Thỉ Mũi tên195 族 Tộc Dòng họ , Bộ tộc196 親 Thân Cha mẹ197 兄 Huynh Anh trai198 姉 Tỷ Chị gái199 弟 Đệ Em trai200 妹 Muội Em gái201 私 Tư Tôi202 夫 Phu Chồng203 妻 Thê Vợ204 主 Chủ Chủ nhân, gia chủ205 住 Trù Sống...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] か~か:Hoặc, hay

Cấu trúc ①  か  ~ ②  か  か、~Cách dùng / Ý nghĩaĐược dùng để diễn tả biểu thị ý “chỉ có một trong hai sự vật A hoặc B...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] ~くれます/くれる:Cho, tặng…

Cấu trúc 〔Người cho〕は〔Người nhận〕に〔Vật〕をくれます〔Người nhận〕は〔Người cho〕に〔Vật〕をくれましたCách dùng / Ý nghĩaDiễn tả hành động một người cho, tặng hoặc làm gì đó cho mình hoặc người thuộc...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ Pháp N5] Cách chia Thể từ điển (Thể る) trong Tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật động từ thể từ điển (Thể る) được chia làm 3 nhóm theo như bên dưới.1. Động từ nhóm 1 Nhóm 1 Là...
Ngu Phap N5 1

[Ngữ pháp N5-N4] ~ので~: Bởi vì ~ nên ~

Cấu trúcĐộng từ + ので、~ Tính từ đuôi (i) Tính từ đuôi (na) + な Danh từ + なCách dùng / Ý nghĩa Được sử dụng để trình bày...

BÀI HỌC MỚI

BÀI HỌC HÔM NAY