Tổng Hợp Các Thể て Trong Tiếng Nhật

Tổng hợp các thể て trong tiếng nhật

1. Vてから、 ~ 。Sau Khi V , …….- 毎朝 ご飯を 食べてから、 コーヒーを飲みます。 Mỗi sáng, tôi uống cafe sau khi ăn xong.- レポートは この本を 読んでから、書いてください。 Hãy viết báo cáo sau khi đọc quyển sách này.2. Vても いい。V...
12 Mẹo đọc Hiểu Tiếng Nhật

12 Mẹo đọc hiểu tiếng Nhật JLPT

MẸO 1: LUÔN XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ CHÍNH TRONG CÂU DÙ CÂU CÓ DÀI THẾ NÀO ĐI NỮA Chủ ngữ luôn đứng...
Chọn Lọc 10 Ngữ Pháp Tiếng Nhật Cơ Bản

Chọn lọc 10 ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản

1. Mẫu ngữ pháp もう…: Đã … lắm rồi, không còn… (Thái độ phủ định)Cấu trúc: もう + Cách nói có tính phủ địnhSử...