Minnano I

Minna no Nihongo I- bản dịch tiếng Việt

Minna no Nihongo I Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp là một phần trong bộ giáo trình Minnan no nihongo được biên soạn...
Tanki Master Drill N5

[Tài liệu] Tanki Master Drill N5

  Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru bao gồm 2 phần cơ bản: Phần 1 của sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru là...
Koushiki Mondaishuu N5

[Tài liệu] JLPT Koushiki Mondaishuu N5

Sách luyện thi N5 Koushiki mondaishuu – 日本語能力試験 公式問題集 N5 là một tài liệu vô cùng cần thiết và là cuốn sách luyện thi...
Tai Lieu Nihongo Challenge Bunpo To Yomu N4 2

[Tài liệu] Nihongo Challenge Kanji N4N5

Sách luyện thi Hán tự N4- N5 Nihongo Charenji Kanji Sách gồm hàng loạt các Hán tự thuộc trình độ N5 và N4. Mỗi Hán...
Tai Lieu Jlpt Super Moshi N4 1

[Tài liệu] JLPT Super Moshi N4N5

Sách luyện thi N4 và N5 Supa Moshi 日本語能力試験スーパー模試N4・N5 là quyển sách được biên soạn dành cho sơ cấp bao gồm 2 cấp bậc N5...
Tai Lieu Yosou Mondaishu N3 1

[Tài liệu] JLPT Koushiki Mondaishuu N4N5

Koushiki mondaishu JLPT N4 giúp bạn thực hành cho JLPT N4 theo các điều kiện kiểm tra thực. Sách được cấu trúc giống như...
Tai Lieu Goukaku Dekiru N4 2

[Tài liệu] Goukaku Dekiru N4N5

Sách Gokaku Dekiru N4 Sách Gokaku Dekiru N4 - người bạn đồn hành tuyệt vời trong những chặng đường đầu chinh phục tiếng Nhật. Cuốn Gokaku Dekiru...
[Tài liệu] Download The Official Guide Book for JLPT N4.N5

[Tài liệu] Download The Official Guide Book for JLPT N4.N5

The Official Guide Book for JLPT N4, N5 – 新しい「日本語能力試験」ガイドブック 概要版と問題例集 N4、N5編 単行本 PDF + AudioCD Cùng chia sẻ đến mọi người tài liệu luyện...

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN