Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~たらいいですか:Tôi nên…

Cấu trúc ・どうしたらいいですか。Tôi nên/phải làm gì?・どこに/で/へ + + いいですか。Tôi nên … ở đâu?・だれに  + + いいですか。Tôi nên … với ai?・いつ/何時なんじに + + いいですか。Tôi nên …...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか:Làm ơn…có được không?

Cấu trúc + いただけませんか。Cách dùng / Ý nghĩa① Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ Pháp N4] ~んです

Trước khi tìm hiểu về ngữ pháp んです, xin mời các bạn tham khảo Cách chia thể んCấu trúc + んです。(「~だ」→ なんです)Cách dùng /...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~ たらどうですか:Sao không…?

Cùng tìm hiểu lại cách chia thể た TẠI ĐÂY Cấu trúc + どうですかCách dùng / Ý nghĩa① Mẫu câu này được dùng để đưa ra...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ Pháp N4] Sử dụng thể Khả Năng trong tiếng nhật

Ta cùng ôn lại cách chia thể Khả Năng (Tại Đây)Cấu trúc   + が(thay cho を)+ Động từ thể khả năngCách dùng / Ý...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

Cách chia thể Khả Năng trong tiếng nhật

Chúng ta đã học một mẫu câu chỉ khả năng là ~ことができる. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách chia động từ thể khả...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ Pháp N4] しか~ない:Chỉ…

Cấu trúc N (trợ từ) しか ~ ないCách dùng / Ý nghĩaĐi với hình thức thể phủ định, để diễn tả một sự việc và...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~ながら:Vừa…vừa…

Cấu trúc + ながらCách dùng / Ý nghĩa① Mẫu câu này diễn tả một hành động diễn ra cùng lúc với một hành động khác....
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~も~し、~も~し~:Không những … mà còn …

Cấu trúc + し + し + しCách dùng / Ý nghĩa① Mẫu câu này dùng để liệt kê nhiều hơn hai hành động, sự việc hay...
Tong HƠp Ngu Phap N4 1

[Ngữ pháp N4] ~てしまいました:Lỡ…Mất rồi

Cấu trúc + しまいました/しまったCách dùng / Ý nghĩa① Là cách nói biểu thị sự hối tiếc, hối hận khi mình lỡ làm một việc không...

BÀI HỌC MỚI

BÀI HỌC HÔM NAY