[Tài liệu] Nihongo Challenge Bunpo to Yomu N4

 

 

tai lieu nihongo challenge bunpo to yomu n4Sách luyện thi Ngữ pháp và Đọc hiểu N4 Nihongo Charenji Bunpou to Yomu Renshuu

Sách gồm 2 phần: Ngữ pháp và Đọc hiểu. trong đó có 31 bài học về Ngữ pháp và 15 bài học phần Đọc hiểu.

Các mẫu ngữ pháp được giải thích cụ thể và chi tiết ý nghĩa, cách dùng và các mẫu câu ví dụ minh họa. Các mẫu ngữ pháp này thường xuất hiện trong các bài thi năng lực Nhật ngữ hằng năm.

Các dạng bài đọc hiểu trong sách đều bám sát nội dung và cấu trúc của phần thi Đọc hiểu JLPT trình độ N4.

Sách có phần đáp án rõ ràng và giải thích chi tiết, cụ thể giúp người học tự học tại nhà hiệu quả và tự đánh giá được năng lực tiếng Nhật của mình.

Tải Tài Liệu (Pass giải nén: evnjp.com)
Download Link
Download Link dự phòng