[Tài liệu] Pattern Betsu Tettei Drill N3

tai lieu pattern betsu tettei drill n3Sách luyện thi N3 Patan Betsu Tettei Doriru giúp người học có thể nắm hết tất cả các dạng bài của đề thi năng lực Nhật ngữ N3 chỉ gói gọn trong 1 cuốn. Đây là cuốn giáo tình tiếng Nhật cấp độ tiếp theo của cuốn Sách luyện thi N4 Patan Betsu Tettei Doriru

Sách luyện thi N3 Patan Betsu Tettei Doriru gồm 4 phần:

– Sách luyện thi N3 Patan Betsu Tettei Doriru tập trung vào 4 phần chính của đề thi N3: Từ vựng – Câu, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Nghe hiểu. Tại mỗi phần sách đưa ra các điểm mấu chốt, phương pháp để người học dễ dàng hoàn thành bài làm với đáp án có độ chính xác cao nhất. Tiếp đến là hàng loại các bài tập phong phú, đa dạng và phù hợp với đề thi N3 hàng năm.

– Sách luyện thi N3 Patan Betsu Tettei Doriru còn đi kèm với phần đáp án rõ ràng, chi tiết. Đặc biệt, phần nghe của cuốn sách luyện thi N3 luôn có nội dung nghe -transcript đầy đủ để người học dễ dàng kiểm tra kết quả và có thể tự ôn luyện tại nhà.

Bố cục từng phần của Sách luyện thi N3 Patan Betsu Tettei Doriru:

UNIT 1: 文字・語彙 – Từ vựng và Hán tự

問題を解くコツ  漢字読み  表記  文脈規定  言い換える類義  用法

UNIT2: 聴解 – Nghe hiểu

問題をとくコツ  課題理解  ポイント理解  概要理解  発話表現  即時応答

UNIT3:文法 – Ngữ pháp

問題をとくコツ  文の文法1– 文の文法2– 文章の文法

UNIT4:読解 – Đọc hiểu

問題を解くコツ  指示代名詞  理由  内容一致  情報検索

Vượt qua kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N3 bạn học sẽ tự tin giao tiếp hơn, tự tin trong công việc hơn.

evnjp.com  hy vọng Sách luyện thi N3 Patan Betsutetei Doriru sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho tất cả bạn học.

Đồng thời, sau khi hoàn thành cuốn sách tiếng Nhật này, bạn học có thể nâng cao trình độ với Sách luyện thi Patan Betsu Tettei Doriru N2 và N1.

Tải Tài Liệu (Pass giải nén: evnjp.com)
Download Link
Download Link dự phòng