[Tài liệu] Tanki Master Drill N5

 

Tanki Master Drill N5

Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru bao gồm 2 phần cơ bản: Phần 1 của sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru là một bộ đề thi bao gồm 4 phần thi 文字。語彙、文法、読解、聴解 . Mỗi phần thi được xây dựng với số mondai, số lượng câu hỏi, và phân bổ thời gian tương tự như đề thi Năng lực Nhật ngữ N5. Điều này nhằm giúp các bạn học giả làm quen với bố cục của đề thi, cũng như xác nhận lại năng lực trước khi lập kế hoạch luyện thi và trước khi chuẩn bị bước vào phòng thi. Hơn nữa, phần đáp án và nội phần transcript nội dung nghe được trình bày rõ ràng chi tiết phần nào giúp bạn học dễ dàng đánh giá kết quả hơn. Phần 2 của sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru là tổng hợp tất cả các câu hỏi của từng mondai để bạn học có thể rèn luyện theo từng mondai, từ đó nằm vững nội dung, cách làm, những cái mẹo cũng như những điều cần chú ý khi thực hiện mondai đó. Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru là cuốn giáo trình hữu ích dành cho những ai mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng như lần đầu tiên tham dự kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.  Hy vọng rằng, quyển sách này sẽ là bước chuẩn bị tốt cho tất cả học giả trước khi bước vào phòng thi. Chúc các bạn học tốt!!

Tải Tài Liệu (Pass giải nén: evnjp.com)
Download Link
Download Link dự phòng