Thư viện

Thư viện khổng lổ sách và tài liệu tiếng nhật

Shinkanzen Masuta N2 Goi

Shinkanzen Masuta N2 Goi

Shinkanzen masuta N2 Goi 新完全マスター語彙 日本語能力試験 N2 Shinkanzen masutā goi Nihon gonōryokushiken N 2 Sách luyện thi N2 Shinkansen masuta từ vựng là một...
Goukaku Dekiru N3

Sách Goukaku Dekiru N3 full PDF và file nghe

Sách Gokaku Dekiru N3 合格できる日本語能力試験N3 giúp người học tăng khả năng một cách xác thực bằng các bài tập luyện tập và bài tập...
Giáo Trình Minna No Nihongo Ii

Tài liệu Minna No Nihongo II- Dịch tiếng Việt

Giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp dành cho những bạn học đã hoàn thành xong...
Minnano I

Minna no Nihongo I- bản dịch tiếng Việt

Minna no Nihongo I Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp là một phần trong bộ giáo trình Minnan no nihongo được biên soạn...
Gokaku Dekiru N2 合格できる日本語能力試験 N2

[Tài liệu] Gokaku Dekiru N2 合格できる日本語能力試験 N2

Evnjp giới thiệu đến các bạn tài liệu n2 bổ ích cho quá trình tổng hợp lại các kiến thức đã học. Là tài...
Shin Nihongo 500 Mon Tyuukyuu

[Tài liệu] Shin_Nihongo 500 N2 mon tyuukyuu

Shin Nihongo 500 câu hỏi N2 là sách luyện thi N2 được biên soạn dành riêng cho những bạn học đang ôn luyện kỳ thi...
Tanki Master Drill N5

[Tài liệu] Tanki Master Drill N5

  Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru bao gồm 2 phần cơ bản: Phần 1 của sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru là...
Koushiki Mondaishuu N5

[Tài liệu] JLPT Koushiki Mondaishuu N5

Sách luyện thi N5 Koushiki mondaishuu – 日本語能力試験 公式問題集 N5 là một tài liệu vô cùng cần thiết và là cuốn sách luyện thi...
Try N4

[Tài liệu] Try N4 Vietnamese

  TRY N4 Giáo trình luyện thi Năng lực tiếng Nhật Try! N4 日本語能力試験N4 文法から伸ばす日本語ベトナム語版 là quyển bài tập văn phạm tương ứng với trình độ thi năng lực Nhật...
Tai Lieu Nihongo Challenge Kotoba N4 2

[Tài liệu] Nihongo Challenge Kotoba N4

Cuốn sách bổ trợ Từ vựng này sẽ giúp bạn chaarenji - thử thách bản thân cùng vốn từ vựng phong phú bên trong....

BÀI HỌC MỚI

BÀI HỌC HÔM NAY