Tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Online miễn phí. Các bài học như vỡ lòng, sơ cấp, trung cấp, hán tự, hội thoại, luyện nghe, luyện đọc, thi năng lực Nhật ngữ JLPT…

Tổng hợp các từ nghi vấn dùng để hỏi trong tiếng Nhật

Tổng hợp các từ nghi vấn dùng để hỏi trong tiếng Nhật

Evnjp gửi tới các bạn tổng hợp 40 từ nghi vấn dùng để hỏi và trả lời trong tiếng nhật mà chúng ta hay...
Từ vụng chủ đề Công Việc

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Công Việc

Dưới đây là danh sách 38 từ vựng liên quan đến chủ đề công việc thường ngày, các bạn có thể thường xuyên phải...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 56

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 56 皇 - Những chữ Kanji có chứa bộ 皇 và đều đọc là のう/こう 天皇(てんのう) : thiên hoàng 天皇制(てんのうせい) :...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 32

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 32 Có rất nhiều chữ Kanji đồng âm : たいしょう – Những chữ có Kanji có cùng âm đọc たいしょう...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31 了解(りょうかい) : hiểu 「了解しました」 「りょうかいしました」 “Hiểu rồi” 承諾(しょうだく) : chấp nhận, thừa nhận 依頼・要求を承諾する いらい・ようきゅうをしょうだくする Chấp nhận lời nhờ vả, yêu cầu 了承(りょうしょう): thấu hiểu, thông...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 28

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 28 Có rất nhiều các chữ Kanji có cách đọc giống nhau 鯨 - Những chữ Kanji có chứa bộ...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 30

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 30 Có rất nhiều chữ Kanji đồng ầm : つとめる – Những chữ có Kanji có cùng âm đọc つとめる là...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 21

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 21 Có rất nhiều các chữ Kanji có cách đọc giống nhau 稲 - Những chữ Kanji có chứa bộ...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31 Có rất nhiều các chữ khác nhau đồng âm のぞむ – Những chữ có Kanji có cùng âm đọc...
Kanji N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 29

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 29 Có rất nhiều các chữ khác nhau đồng âm かわ 革(かわ) : da 革の財布(かわのさいふ) : túi làm bằng da 革製品(かわせいひん) : đồ...

BÀI HỌC MỚI

BÀI HỌC HÔM NAY