Website tự học tiếng nhật tốt nhất

nhung cau danh ngon ve hoc tap bang tieng nhat
1. Từ chưa biết gì đến trung cấp
http://study.u-biq.org/english.html
2. Kiểm tra trình độ từ sơ cấp- trung cấp
http://test.u-biq.org/japanese.html
3. Học tiếng Nhật sơ cấp online
https://www.erin.ne.jp/en/
4. Cùng nhau học tiếng Nhật
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/index.html
5. JPLANG
http://jplang.tufs.ac.jp/vi/ka/1/1.html (sơ cấp)
http://jplang.tufs.ac.jp/int2/bu/1/bu-1.html (trung cấp) http://jplang.tufs.ac.jp/int2/ka/5-1/be5-1.html (hội thoại)
6. Tự học tiếng Nhật sơ cấp theo khóa học “Genki” của báo Japan Times. http://genki.japantimes.co.jp/self_en
7. Luyện nghe sơ cấp soạn theo khóa học “Genki” của báo Japan Times.
My Kikitori – Practice Your Japanese Listening Skills http://mykikitori.com/index.html
8. AJALT Online
http://www.ajalt.org/online/
9. Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.
Survival Japanese (Practical Spoken Japanese)
http://www.ajalt.org/sj/
10. Học tiếng Nhật theo các chủ đề bằng tiếng Anh. Sơ cấp – trung cấp.
http://www.ajalt.org/rwj/
11. Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.
http://www.ajalt.org/mitokotto/index1.html
12. Học tiếng Nhật sơ cấp.
http://www.coscom.co.jp/j-index.html
13. Test trình độ tiếng Nhật đơn giản.
https://momo.jpf.go.jp/sushi/
14. Let’s learn Japanese together
http://thejapanesepage.com/
15. Java Kanji Flashcards 500
http://nuthatch.com/kanjicards
17. Test kiến thức Kanji ngang bậc tiểu học của Nhật. http://www.nhk.or.jp/school/kanji/
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments